Čím viac vášne, tým viac radosti
Čím viac vášne, tým viac radosti
Čím viac vášne, tým viac radosti