THE HOME OF BECHEROVKA

Návštěvnické centrum The Home of Becherovka se nachází v Karlových Varech – rodišti našeho tradičního bylinného likéru. Historickou budovu nechal postavit Jan Becher v roce 1867 a po více než 100 let sloužila jako původní továrna. Nahlédněte do historie ikonického českého likéru skrze jedinečné předměty, které patřily rodině Becherů. Čekají na Vás i historické láhve Becherovky a mnoho dalšího. Interaktivní část expozice Vám umožní prohlédnout a nasát vůni bylinek a koření, ze kterých se Becherovka vyrábí, nebo se za pomocí virtuální reality přenést přímo ke stáčecí lince. Součástí budovy je i oficiální prodejna, kde najdete kromě lahví i další upomínkové předměty.

Poznejte dědictví Becherovky a jedinečný proces výroby, který je zahalen tajemstvím obklopující slavný recept, který se od roku 1807 nezměnil. Na závěr prohlídky si užijete ochutnávku našich produktů.

Přijďte si užít skvěle namíchaný zážitek!
Otevírací doba
Od úterý do neděle
9:00 – 12:00
12:30 – 17:00
KONTAKT
Telefonické rezervace
359 578 142 | 359 578 177

Cena vstupného

Profesionální prohlídka celého návštěvnickou centra s výkladem je součástí každého balíčku. Prohlídka i s degustací zabere 45–50 minut.
Cena vstupenek se liší podle dárků a ochutnávek, které jsou rozdílné.
Co jsme pro Vás namíchali?

Základní PROHLÍDKA

Ochutnávka portfolia – Becherovka Original, Becherovka Lemond, KV14 a Cordial.

Doba trvání 45 minut

Dospělí
210 CZK
Studenti
150 CZK
Děti*
60 CZK
Rodinné vstupné (2+2)
420 CZK

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA BEZ DEGUSTACE

Ideální pro řidiče. Místo degustace čeká na návštěvníky 50 ml láhev Becherovky.

Doba trvání 45 minut

Dospělí
210 CZK
Studenti
150 CZK
Děti*
60 CZK
Rodinné vstupné (2+2)
420 CZK

Rozšířená PROHLÍDKA

Ochutnávka celého portfolia – Becherovka Original, Becherovka Lemond, KV14, Cordial a český národní koktejl BETON.

Doba trvání 50 minut

Dospělí
280 CZK
Studenti
220 CZK
Rodinné vstupné (2+2)
560 CZK

Exkluzivní PROHLÍDKA

Ochutnávka celého portfolia – Becherovka Original, Becherovka Lemond, KV14, Cordial a český národní koktejl BETON a speciální mix Becher 57**

Doba trvání 50 minut

Dospělí
380 CZK
Studenti
320 CZK
Rodinné vstupné (2+2)
760 CZK

Prohlídka je možná v češtině, angličtině, němčině nebo ruštině.
Rezervaci předem doporučujeme.
Svá místa je možné zarezervovat i telefonicky na čísle +420 359 578 142
*Vstup pro děti (6–18 let) je bez degustace a možný pouze v doprovodu dospělé osoby.
Pro děti mladší 6 let návštěva není vhodná.
**Mix Becherovky, Cordial a KV14 v originální láhvi

Základní prohlídka je s kartou KarlovyVARY Region CARD zdarma.

BECHER’S FACTORY SHOP

Víte bez čeho se správný fanoušek karlovarských bylinek neobejde? Bez Becherovky! A všeho s ní spojené.

Před nebo po prohlídce navštivte náš obchod, kde si můžete zakoupit láhev Becherovky, která přijela přímo z tovární linky spolu s originálním sklem i další produkty z portfolia Jan Becher. Najdete zde také mnoho suvenýrů spjatých s Becherovkou, které jsou k dostání výhradně v našem obchodu.
Otevírací doba
Každý den
10:00 – 12:30
13:00 – 18:00
Kontakt
+420 359 578 183
prodejna@pernod-ricard.com

Továrna

Upozornění
Prohlídky továrny z preventivních opatření zatím do odvolání zrušeny.
Nová moderní továrna Becherovky byla postavena v roce 2010 v karlovarské městské části Bohatice. K rozhodnutí přemístit továrnu z centra města tehdy přispěla stoupající poptávka po Becherovce. Díky nové nákladné hale, která je vybavená nejmodernější technologií vzrostla výrobní kapacita až o 40 %. Chcete poznat celý výrobní proces a vidět, jak se Becherovka stáčí do lahví? Jsme připraveni Vám odhalit tajemství tohoto tradičního českého likéru! Navštivte naši továrnu a získejte možnost projít si celým výrobním procesem – od první kapky až po závěrečné nalepení etikety.
Termíny prohlídek
Pouze v úterý v
čase 9:00, 11:00 a 13:00

Cena vstupného

ZÁŽITKOVÁ PROHLÍDKA TOVÁRNY A NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA BECHEROVKA

Doba trvání 1 h 45 minut

Součástí skvěle namíchaného zážitku je prohlídka The Home of Becherovka, transport do továrny, prohlídka výrobních prostor a přeprava zpět do návštěvnického centra a malý dárek.
1200 CZK

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Provozovatelem Návštěvnického centra Becherovka je společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., se sídlem T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 49790765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 401 (dále jen „JBKB“).

Návštěvnické centrum Becherovka (dále jen „NCB“) se nachází na adrese: T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary 360 01.

Návštěvníci NCB vstupem do objektu, kde se NCB nachází, souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazují se kromě obecně závazných právních předpisů dodržovat následující pravidla:

1. NCB je přístupné pro návštěvníky celoročně dle aktuální provozní doby, není-li ze strany JBKB stanoveno jinak.

2. Podmínkou pro umožnění vstupu do NCB je předchozí úhrada stanoveného vstupného. Platnou vstupenku si návštěvník uschová až do opuštění budovy, aby se mohl prokázat na vyžádání průvodce či jiné oprávněné osoby. U hromadných návštěv se platnou vstupenkou prokazuje vedoucí skupiny návštěvníků. Výše vstupného je určena ceníkem vyvěšeným u pokladny NCB. Vstupenka platí pouze pro jednu návštěvu expozice. Návštěvníci se zakoupenou online eVstupenkou se dostaví do NCB na recepci 15 minut před začátkem prohlídky, kde jim bude platná eVstupenka vyměněna za platnou vstupenku papírovou.

3. Děti (osoby do 18 let) a jiné osoby s omezenou svéprávností mohou navštívit expozici NCB v doprovodu zákonného zástupce či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost. Děti mají povolen vstup do degustační místnosti, ale nebude jim povolena konzumace alkoholu. Pro děti ve věku do 5 let JBKB návštěvu NCB nedoporučuje.

4. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 55 osob.

5. V NCB je pro případ potřeby zajištěn bezbariérový přístup. Jedné prohlídky se může zároveň účastnit maximálně 1 osoba na invalidním vozíku, aby bylo v případě požáru možno zajistit včasnou evakuaci ze sklepních prostor.

6. V NCB jsou prohlídky vedené pouze s průvodcem v předem určeném jazyce. Návštěvníci hovořící jiným jazykem mohou na vyžádání použít audioguide, který jim bude vydán na recepci.

7. V případě evakuace z NCB je návštěvník povinen se řídit „Evakuačním plánem objektu“, který je vyvěšen na klíčových místech NCB.

8. Každá osoba vstupující do objektu NCB je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků a chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení či rušení ostatních návštěvníků NCB.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do NCB nebo (nechat) vyvést z NCB každou osobu, jejíž chování je v rozporu s tímto řádem, nebo jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez možnosti náhrady vstupného.

10. V celém prostoru NCB platí zákaz kouření a používání elektronických cigaret, dotýkání se vystavených předmětů kromě interaktivních exponátů k tomu přímo určených, zákaz konzumace vlastního alkoholu, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi, výbušnými látkami, hořlavinami psychotropními či toxickými látkami a jinými nebezpečnými předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku NCB anebo ostatních osob.

11. Do NCB není povolen vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a osobám ve značně znečištěném oděvu.

12. Do prostor NCB je zakázáno vstupovat se psy a jinými zvířaty. Do NCB je zakázáno vnášet rozměrná zavazadla, ostré či jakkoli nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost ostatních osob.

13. O ne/splnění podmínek pro vpuštění do prostor NCB rozhoduje s konečnou platností odpovědný pracovník NCB.

14. V celém prostoru NCB je pro soukromé nekomerční účely povoleno fotografování a filmování mobilním telefonem či kompaktním fotoaparátem bez stativu. Při pořizování záznamů je návštěvník povinen nerušit ostatní návštěvníky a průběh prohlídky, pohybovat se pouze v místech k tomu určených a nesahat a nevstupovat na exponáty, u kterých je to zakázáno.

15. Návštěvník bere na vědomí, že v objektu NCB je instalován kamerový systém sloužící k monitorování a zajištění bezpečnosti návštěvníků.

16. V případě, že je některý z exponátů mimo provoz, je odpovídajícím způsobem označen a návštěvníci mají zakázáno s takovým exponátem jakkoli manipulovat.

17. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, tzn. nerušit je neadekvátně hlučným či jinak výstředním chováním, používáním mobilních telefonů a jiných zařízení apod. Současně jsou povinni nerušit výklad průvodce.

18. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby jemu samotnému nebo další osobě z jeho počínání nevzniklo nějaké nebezpečí. Dále je povinen oznámit neprodleně pracovníkům NBC porušování tohoto návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků.

19. V NCB je zakázáno volně odhazovat odpad, s výjimkou míst k tomu určených.

20. JBKB nenese odpovědnost za újmy na majetku a zdraví vzniklé porušením tohoto návštěvního řádu. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto řádu újmu, je povinen ji plně nahradit dle obecně závazných právních předpisů.

Platnost od 1. dubna 2021

Přejeme vám mnoho zajímavých zážitků!

Nadcházející události

Skvěle namíchaný koktejlový workshop

The Home of Becherovka je domovem nejen našeho českého likéru, ale také místo pro vaši skvěle namíchanou akci! Ideální řešení pro soukromé i firemní akce, oslavu nebo teambuilding.

Co je součástí Becherovka Cocktail Workshop?

– 90 minut nabitých informacemi o Becherovce, tipů a triků na práci s alkoholem a míchání 4 lahodných koktejlů

– Suroviny a ingredience k míchání koktejlů

– Prohlídka historické expozice The Home of Becherovka

– Soukromý prostor s barem, kde bude workshop probíhat


Namíchejte si akci podle sebe – dejte nám vědět, jaká je Vaše představa a připravíme pro vás akci na míru.


Pokud máte zájem užít si The Home of Becherovka v soukromí, kontaktujte nás:

Lada Naidrová | Manager of The Home of Becherovka
+420 602 603 385 | +420 359 578 177
lada.naidrova@pernod-ricard.com

Skvěle namíchaný koktejlový workshop
Po stopách tradice Karlovarska

Vážení milovníci Becherovky,

sklářská a porcelánová tradice jsou s Karlovarskem neodmyslitelně spojeny stejně jako výroba známého bylinného likéru – Becherovky. Nechte se okouzlit ruční výrobou a vůní bylin. Navštivte tři tradiční místa – The Home of Becherovka, sklárnu Moser a porcelánku Thun – na každém místě získáte razítko. Při nasbírání 3 razítek obdržíte dárek zdarma. Razítko na voucher Karlovarské tradice poskytujeme na plné vstupné.

Informace o vstupenkách a rezervace návštěv The Home of Becherovka najdete zde nebo na 📞 359 578 142

Užijte si skvěle namíchaný karlovarský zážitek 💙🌿

Těšíme se na Vás!

Po stopách tradice Karlovarska